Preskočiť na obsah

Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám

Zverejnené 26.7.2023.

Kategória

www.skhu.eu

Základné informácie o projekte:

Program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko
Skratka projektu: ATTRACTION
Priorita: Príroda a kultúra
Špecifický cieľ: Zvyšovanie atraktívnosti pohraničnej oblasti
Projektoví partneri: Košice Región Turizmus, Alkossunk Várost Alapítvány, Obec Zádiel
Celkový rozpočet: 691 741,60 € (EFRR)
Rozpočet obce Zádiel: 233 206,13 € (EFRR)

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu prihraničného regiónu vďaka komplexnému rozvoju turistických destinácií cez jedinečné atrakcie a rozvoj turistickej infraštruktúry.

V rámci projektu sa partneri zamerajú na rozvoj prihraničných destinácií vytvorením turistického informačného centra a múzea v obci Zádiel v Slovenskom krase na Slovensku a vytvorením modernej atrakcie Skyrider v obci Szabolcsveresmart pri jazere Rétköz v Maďarsku. 

Projekt sa sústredí na rozvoj turistickej infraštruktúry a budovanie nových atrakcií, ktoré týmto destináciám poskytnú konkurenčnú výhodu na trhu cestovného ruchu. Vybudované prvky by mali slúžiť na motiváciu turistov k návšteve uvedených území a zvýšenie ich turistickej atraktívnosti. Pomocou plánovaných investícií sa očakáva zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v oboch destináciách, čo by malo prispieť aj k zvyšovaniu povedomia o celej lokalite. 

Očakávané výsledky projektu:

Pomocou tejto investície sa zvýši úroveň turistických služieb v obci Zádiel. V zrekonštruovanom objekte vznikne aj vhodný priestor na rôzne školenia a konferencie a taktiež verejné toalety pre návštevníkov Zádielskej doliny.

V muzeálnej časti budú vystavené rôzne pamiatky o obci, rastliny a živočíchy charakteristické pre Zádiel a jeho okolie.  Cieľom informačného centra bude komunikácia relevantných informácií návštevníkom o turistických možnostiach v okolí Zádielskej doliny. Pomocou plánovanej investície vznikne v obci Zádiel vhodná vstupná brána do Zádielskej doliny vďaka ktorej očakávame aj nárast počtu návštevníkov.

Výsledky projektu závisia od jeho cezhraničného aspektu. Partneri preto plánujú spoločnú marketingová kampaň, ktorá by mala zvýšiť návštevnosť týchto prihraničných destinácií turistami z oboch krajín. V rámci projektu je plánované aj vytvorenie turistickej karty, ktorá by mala fungovať ako motivačný nástroj pre turistov, aby navštívili obe destinácie, a aby tam strávili kvalitný čas.